Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Kompleksowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:
  • sprawdzanie dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • przygotowanie dowodów wewnętrznych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planów amortyzacji
  • sporządzanie comiesięcznych informacji o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE
  • sporządzenie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
  • reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami