Prowadzenie ksiag handlowych W ramach kompleksowego prowadzenia ksiag handlowych (pelna ksiegowosc) proponujemy obsluge w nastepujacym zakresie:
 • prowadzenie ksiag rachunkowych w oparciu o przepisy polskiej ustawy o rachunkowosci, Krajowe Standardy Rachunkowosci oraz Miedzynarodowe Standardy Rachunkowosci (MSR)
 • sporzadzanie bilansu otwarcia
 • biezace ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji srodków trwalych i sporzadzanie planów amortyzacji
 • sporzadzanie miesiecznych informacji o naleznych zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych CIT
 • sporzadzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujacych VAT/UE
 • sporzadzanie miesiecznych sprawozdan: bilans, rachunek zysków i strat
 • sporzadzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przeplywu srodków pienieznych oraz zestawienie zmian w kapitale
 • sporzadzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • sporzadzenie sprawozdan wymaganych przez Glówny Urzad Statystyczny
 • reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzedami