Doradztwo i nadzór księgowy W ramach doradztwa księgowego proponujemy usługi w zakresie:
 • opracowania, modyfikacji zakładowego planu kont
 • opracowania polityki rachunkowości w firmie
 • pomocy przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych
 • konsultacje indywidualne

 • W ofercie Kancelarii znajduje się również usługa nadzoru księgowego. Stanowi on formę współpracy pozwalającą na częściowy outsourcing księgowy przy jednoczesnym funkcjonowaniu działu księgowości w firmie. Jego celem jest kontrola pracowników w firmie oraz przejęcie odpowiedzialności i funkcji Głównego Księgowego przez firmę zewnętrzną.

  Obejmuje on swoim zakresem:
 • opracowanie, modyfikacje zakładowego planu kont
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie
 • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych
 • weryfikację poprawności zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej: deklaracje i sprawozdania finansowe
 • pomoc podczas kontroli z urzędów